2% z dane

Vážení priatelia cudzích jazykov, pomôžte nám skvalitniť cudzojazyčné  vzdelávanie v Jazykovej škole v Poprade poskytnutím 2% z dane!


Zákon Vám umožňuje poskytnúť 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii ako je aj naše občianske združenie„Cudzí jazyk – brána do sveta“. Tento dar Vás nič nestojí, pretože Vy len rozhodnete, kto bude prijímateľom 2 %  z daní, ktoré ste už odviedli štátu.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v oblasti cudzojazyčného vzdelávania Vás a Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • na podporu materiálno-technického rozvoja školy a  vylepšovanie podmienok školy pre tvorbu doplnkových učebných materiálov pre poslucháčov JŠ,
  • podporu poslucháčov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi nákupom učebníc pre nich,
  • podporu JŠ pri motivácií poslucháčov k učeniu sa cudzích jazykov organizovaním súťaží (napr. o najlepšiu esej, preklad, prezentáciu, projekt a pod.),
  • podporu JŠ pri príprave a realizácií propagačných a marketingových aktivít,
  • organizáciu aktivít mimo priamej vzdelávacej činnosti v škole, ktoré prispejú k uvedomeniu si  významu ovládania cudzích jazykov,
  • spoluprácu s podobne zameranými organizáciami v oblasti jazykového vzdelávania v regióne a s organizáciami, ktoré podporujú prezentáciu kultúry krajín, ktorých jazyk sa na JŠ v Poprade vyučuje,
  • organizáciu seminárov a prednášok za účelom poznávania   nových trendov a metód vo vyučovaní cudzích jazykov,
  • podporu  samovzdelávacích aktivít zamestnancov školy.


Ak sa rozhodnete poskytnúť nám 2% zo svojich daní z príjmu za rok 2018, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok