2% z dane

Vážení priatelia cudzích jazykov, pomôžte nám skvalitniť cudzojazyčné  vzdelávanie v Jazykovej škole v Poprade poskytnutím 2% z dane!


Zákon Vám umožňuje poskytnúť 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii ako je aj naše občianske združenie„Cudzí jazyk – brána do sveta“. Tento dar Vás nič nestojí, pretože Vy len rozhodnete, kto bude prijímateľom 2 %  z daní, ktoré ste už odviedli štátu.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v oblasti cudzojazyčného vzdelávania Vás a Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • na podporu materiálno-technického rozvoja školy a  vylepšovanie podmienok školy pre tvorbu doplnkových učebných materiálov pre poslucháčov JŠ,
 • podporu poslucháčov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi nákupom učebníc pre nich,
 • podporu JŠ pri motivácií poslucháčov k učeniu sa cudzích jazykov organizovaním súťaží (napr. o najlepšiu esej, preklad, prezentáciu, projekt a pod.),
 • podporu JŠ pri príprave a realizácií propagačných a marketingových aktivít,
 • organizáciu aktivít mimo priamej vzdelávacej činnosti v škole, ktoré prispejú k uvedomeniu si  významu ovládania cudzích jazykov,
 • spoluprácu s podobne zameranými organizáciami v oblasti jazykového vzdelávania v regióne a s organizáciami, ktoré podporujú prezentáciu kultúry krajín, ktorých jazyk sa na JŠ v Poprade vyučuje,
 • organizáciu seminárov a prednášok za účelom poznávania   nových trendov a metód vo vyučovaní cudzích jazykov,
 • podporu  samovzdelávacích aktivít zamestnancov školy.


Ak sa rozhodnete poskytnúť nám 2% zo svojich daní z príjmu za rok 2018, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Aktivity v roku 2018

Z našich aktivít v roku 2018

 1. Írsky večer- „Jedna krajina – dve identity“ pre poslucháčov oddelenia anglického jazyka – marec 2018
 2.  Propagácia zápisu do Jazykovej školy prostredníctvom  facebooku – jún a september 2018
 3. Propagácia Jazykovej školy v miestnej tlači – september 2018
 4. Európsky deň jazykov – aktivita 1 „Spoznávam iné cudzie jazyky“ – september 2018
 5. Európsky deň jazykov – aktivita 2 „Urob dobrú fotku mobilom“ - súťaž – september – október 2018
 6. Podpora materiálneho vybavenia Jazykovej školy – nákup kancelárskeho papiera, tonera a tlačiarne    pre prípravu doplnkového učebného materiálu – november 2018
 7. Taliansky večer – „Zaujímavosti o Taliansku“ – pre poslucháčov oddelenia talianskeho  jazyka a verejnosť – november 2018
 8. Administratívne aktivity:
 • príprava informačného letáku pre získanie 2 % z daní FO  a PO za rok 2017 – február 2018
 • zmena adresy sídla OZ a výpis z registra organizácií -  október 2018
 • registrácia v registri prijímateľov 2 % z daní za rok 2018 – november 2018

Fotogaléria2018

Írsky večer- „Jedna krajina – dve identity“

Európsky deň jazykov – aktivita 2 „Urob dobrú fotku mobilom“ - súťaž

Vyhodnotenie súťaže

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok