OSNOVY PRE KONVERZAČNÝ KURZ PO ZÁKLADNOM  KURZE

Konverzačný kurz  pre záujemcov, ktorých jazyková úroveň dosahuje minimálne úroveň absolventov základného kurzu. Cieľom tohto kurzu je upevniť, prehĺbiť  a oživiť jazykové zručnosti získané v základnom kurze hlavne v oblasti hovorenia.

OSNOVY PRE KONVERZAČNÝ KURZPO STREDNOM  KURZE

Konverzačný kurz  pre záujemcov, ktorých jazyková úroveň dosahuje minimálne úroveň absolventov stredného kurzu. Cieľom tohto kurzu je upevniť, prehĺbiť  a oživiť jazykové zručnosti získané v strednom kurze hlavne v oblasti hovorenia.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok