OSNOVY PRE ŠPECIÁLNY KURZ - prekladový seminár

Hlavným obsahom kurzu je naučiť poslucháčov správne preložiť text zo slovenského jazyka do anglického jazyka. Predpokladom splnenia tohto cieľa je hlbšie zopakovanie vybraných náročných kapitol  z gramatiky stredného a vyššieho kurzu anglického jazyka a  prehĺbenie zručnosti narábania s náročnou lexikou. Súčasťou práce v kurze je práca so slovníkmi rôzneho druhu – prekladový, výkladový, synonymický a iné.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok