PRIMÁRNE jazykové vzdelanie A1 – A2

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky – učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)

Hrubé členenie A1 A1 B1 B2 C1 C2 hodín/
týždeň spolu
Jemnejšie členenie A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C2.1
Základný kurz
-všeobecný jazyk,
dospelí
I. ročník I. ročník II. ročník II. ročník
Osvedčenie
4
280
Základný kurz
-všeobecný jazyk,
žiacky
pokročilí začiatočníci
- I. ročník II. ročník III. ročník
Osvedčenie
4
420
Základný kurz
-všeobecný jazyk
žiacky
začiatočníci*
I. ročník I./II. ročník II./III. ročník III. ročník* 4
420
Základný kurz
-všeobecný jazyk
I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník
Osvedčenie
2
280
Základný kurz
-konverzačný
vyrovnávací
žiacky*
1 rok
Osvedčenie*
4
140
Špeciálny kurz

* žiaci všeobecného kurzu pre začiatočníkov, ktorí dosiahnu úroveň A2 po troch rokoch, môžu dostať osvedčenie po III.ročníku; tí, ktorí danú úroveň nezvládnu, navštevujú kurz ešte 1 rok navyše a dostanú osvedčenie po ukončení vyrovnávacieho kurzu

SEKUNDÁRNE jazykové vzdelanie – nižšie B1 – B2.1

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky – učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)

Hrubé členenie A1 A1 B1 B2 C1 C2 hodín/
týždeň spolu
Jemnejšie členenie A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C2.1
Stredný kurz
-všeobecný jazyk,
dospelí
III. ročník III./IV. ročník IV. ročník
Osvedčenie
4
280
-všeobecný jazyk,
žiacky
IV. ročník IV./V. ročník V. ročník
Osvedčenie
4
280
Špeciálny kurz
-gramatický seminár
1 rok po IV. ročníku 1
35

SEKUNDÁRNE jazykové vzdelanie – vyššie B2.2 – C1.2

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky – učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)

Hrubé členenie A1 A1 B1 B2 C1 C2 hodín/
týždeň spolu
Jemnejšie členenie A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C2.1
Vyšší kurz
-všeobecný jazyk, dospelí
V. ročník V./VI. ročník VI. ročník
Osvedčenie
4
280
Vyšší kurz
-všeobecný jazyk, žiacky
VI. ročník
Osvedčenie
4
140
Vyšší kurz
-konverzačný vyrovnávací, žiacky
V. ročník konv. V. ročník konv. / VI. ročník 4
140
Špeciálny kurz
-prekladový seminár
1 rok po VI. ročníku 1
35

POSTSEKUNDÁRNE jazykové vzdelanie B2.2+ a C1.2+

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky – učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)

Hrubé členenie A1 A1 B1 B2+ C1+ C2 hodín/
týždeň spolu
Jemnejšie členenie A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2+ C1.1 C1.2+ C2.1
Špecializované kurzy
Prípravný na základnú ŠJS
1 rok po IV. ročníku

Vysvedčenie o ZŠJS
4
140
Špecializované kurzy
Prípravný na všeobecnú ŠJS
1 rok po VI. ročníku

Vysvedčenie o VŠJS
4
140
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok