Učebnice - taliansky jazykZákladný kurz


Ročník Názov učebnice
1. roč. Progetto italiano nuovo 1-Lekcia 1.- 4.
2. roč. Progetto italiano nuovo1 -Lekcia 5. - 8.
3. roč. Progetto italiano nuovo1- Lekcia 9. - 11. + Doplnkové materiály


 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok