Kontakt

Jazyková škola Poprad

Mnoheľova 828
058 46 Poprad

IČO:  35515147
tel: ekonomický úsek:  052 772 30 96
zborovňa:  052 789 77 02
riaditeľňa:  052 789 77 01

Jazykovú školu môžete kontaktovať na nasledovných adresách:
oficiálny e-mail: info@jazykovka-poprad.sk

Okrem hlavnej adresy, môžete použiť aj nasledujúce adresy:
riaditeľka školy: riaditel@js-pp.vucpo.sk
sekretariát školy: sekretariat@js-pp.vucpo.sk
ekonomické oddelenie: ekonom@js-pp.vucpo.sk

Úradné hodiny :

Pondelok a streda: 13.30  - 15.00 a 16.00 – 17.00

Utorok a štvrtok 13.30 – 16.30


 

 

Elokované pracoviská:

Kežmarok:
Hotelová akadémia Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok