10.10.2019

Teplotné pomery v budove školy na Mnoheľovej ul.


Vážení rodičia a poslucháči jazykovej školy,

dodávateľ rekonštrukčných prác na systéme vykurovania budovy školy na Mnoheľovej ul. v Poprade Euroštukonz Bratislava napriek niekoľkým dohodnutým termínom ukončenia prác na výmene kotlov nedokázal zabezpečiť práce tak, aby sa mohlo začať s vykurovaním priestorov budovy.

Z tohto dôvodu došlo k negatívnej zmene teplotných pomerov aj v priestoroch využívaných Jazykovou školou Poprad. Táto situácia nás veľmi mrzí, avšak prosíme Vás o porozumenie.

Správca budovy školy spolupracuje pri vyhodnocovaní teplotných pomerov s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade a Odborom školstva Prešovského samosprávneho kraja a o situácii nás priebežne informuje. Tak ako SPŠ techniky a dizajnu aj jazyková škola bude postupovať v zmysle Vyhlášky č. 527/2007 MZ SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

V zmysle Vyhlášky neexistujú momentálne v jazykovej škole dôvody pre úpravu organizácie vyučovania. Oznamujeme Vám, že poslucháči kurzov sa až do odvolania nemusia prezúvať. Pre ochranu zdravia odporúčame mať uzatvorenú obuv a primerané oblečenie. Prosíme však poslucháčov, aby v prípade dažďa použili na obuv nepremokavé návleky , ktorú si môžu zakúpiť aj u pani vrátničky jazykovej školy.
O prípadných  zmenách Vás budeme včas informovať.

Za porozumenie Vám ďakujeme.  


Riaditeľstvo jazykovej školy
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok