Z našich aktivít v roku 2017

  1. „Kanadská francúzština“ – stretnutie poslucháčov oddelenia francúzskeho jazyka  s rodenou Kanaďankou – február 2017
  2. Francúzsky večer- „Šansóny známe i neznáme“ pre poslucháčov oddelenia francúzskeho jazyka – apríl 2017
  3. Propagácia zápisu do Jazykovej školy prostredníctvom  facebooku – jún a september 2017
  4. Podpora vzdelávacích aktivít učiteľov  - účasť na  konferencii učiteľov anglického jazyka , ktorú usporiadala  Slovenská komora učiteľov – september 2017
  5. Európsky deň jazykov – aktivita „Message in the bottle“ – september až december 2017
  6. Podpora poslucháčov jazykovej školy, ktorí sú v hmotnej núdzi – nákup učebníc – september – november 2017
  7. Podpora materiálneho vybavenia jazykovej školy – nákup papiera a tonera pre prípravu doplnkového učebného materiálu, tabuliek rýchlej kontroly – september - november 2017
  8. Spoluúčasť na workshope „Wiener Facetten“ pre poslucháčov oddelenia nemeckého jazyka – november 2017
  9. Administratívne aktivity –Príprava informačného letáku pre získanie 2 % z daní FO a PO za rok 2016 – február 2017, registrácia OZ v NCR pre príjem  2% daní za rok 2017 – október 2017
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok