Vyhodnotenie súťaže pri príležitosti 50. narodenín jazykovej školy

Občianske združenie Cudzí jazyk – brána do sveta pri Jazykovej škole v Poprade vyhlásilo v mesiacoch marec – apríl 2016 výtvarnú súťaž  pri príležitosti 50. výročia vzniku jazykovej školy. Súťaže sa zúčastnilo 22 poslucháčov školy – žiakov ZŠ, SŠ, z ktorých bolo 6 prác vyhodnotených ako najlepšie a jedna práca v kategórii žiakov ZŠ dostala špeciálnu cenu, keďže bola v inom ako zadanom formáte, ale výtvarne bola spracovaná veľmi zaujímavo.


Umiestnenie – kategória poslucháčov JŠ – žiakov ZŠ:
1.    miesto – Alexandra Basaríková a Tímea Greňová – kurz ANJ 2. ročník
2.    miesto – Tereza Litvinská – kurz ANJ 3. ročník
3.    miesto -  Ivana Kamenská – kurz ANJ 3. ročník

1. miesto – Alexandra Basaríková a Tímea Greňová – kurz ANJ 2. ročník 2. miesto – Tereza Litvinská – kurz ANJ 3. ročník 3. miesto - Ivana Kamenská – kurz ANJ 3. ročník
Špeciálna cena: Sárka Števová – kurz ANJ 1. ročník a Lea Števová kurz ANJ 4. ročník
Sárka Števová – kurz ANJ 1. ročník a Lea Števová kurz ANJ 4. ročník


Umiestnenie – kategória poslucháčov JŠ – žiakov SŠ:
1.    miesto – Kristián Geci – kurz ANJ 5. ročník
2.    miesto – Kristína Zvalená – kurz FRJ 1. ročník a ANJ 5. ročník
3.    miesto – Viktória Micheľová – kurz NEJ 5. ročník

1. miesto – Kristián Geci – kurz ANJ 5. ročník 2. miesto – Kristína Zvalená – kurz FRJ 1. ročník a ANJ 5. ročník 3. miesto – Viktória Micheľová – kurz NEJ 5. ročník

Víťazi boli ocenení knižnými odmenami z oblasti cudzojazyčnej literatúry. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a za nápadité výtvarné spracovanie témy 50. výročia vzniku Jazykovej školy v Poprade.
Z víťazných výtvarných prác porota vybrala prácu Kristiána Geciho ako základ pre plagát na propagáciu zápisu na nový školský rok 2016/2017.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok