Podávate si daňové priznanie sami?

  1. Riadne vyplňte svoje daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  • Obchodné meno alebo názov: „Cudzí jazyk – brána do sveta“
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Poprad, 058 46, Mnoheľova 828/23
  • Právna forma:Občianske združenie
  • Identifikačné číslo (IČO/SID): 42384117

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


Ďakujeme.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok