Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi – našom Občianskom združení.
  5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  6. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  • Obchodné meno alebo názov:"Cudzí jazyk-brána do sveta"
  • Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo:Poprad, 058 46, Mnoheľova 828/23
  • Právna forma:Občianske združenie
  • Identifikačné číslo(IČO/SID): 42384117


Poznámky:

Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Číslo nášho  účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Naše OZ  nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.


Ďakujeme.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok