Naše projekty  • 2002 – 2005 – účasť v európskom projekte Grundtwig v rámci vzdelávania dospelých spolu s partnermi z Nemecka /Regensburg/, Francúzska /Clermont-Ferrand/, Rakúska/Graz/, Škótska /Aberdeen/ . Téma projektu: Vzdelávanie cez internet. Organizácia stretnutia partnerov v Poprade – marec 2004
  • 2010 - 2012 – účasť v projekte v rámci programu Grundtvig Učiace sa partnerstvá spolu s piatimi európskymi vzdelávacími inštitúciami z Lotyšska, Litvy, Nemecka, Talianska a Cypru. Naša téma v projekte: Využívanie interaktívnych tabúľ vo vyučovaní cudzích jazykov. Október 2011 - organizácia stretnutia partnerov v Poprade
  • 2015 - 2018 – zapojenie sa do programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Projekt  v rámci KA1 - „Európa, región - jazykom k práci“ - realizácia mobilít pedagogických zamestnancov školy - účasť na vybraných vzdelávacích aktivitách v zahraničí /Nemecko, Anglicko, Malta/ 2015
  • 2017-2018 Projekt v rámci KA1 - „Objavuj, zaži a zdieľaj“ realizácia vzdelávacích mobilít pedagogických zamestnancov školy - účasť na vybraných vzdelávacích aktivitách v zahraničí /Nemecko, Rakúsko, Anglicko, Škótsko, Severné Írsko, Island/
  • 2017 - 2019 – zapojenie sa do programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Projekt v rámci KA2 – „LOGS – Languages opening gates to society“ – strategické partnerstva na výmenu skúsenosti vo vyučovaní cudzích jazykov; partnerské inštitúcie zo Švédska, Španielska a Estónska. Naša téma v projekte: Kreatívna metodológia Marec 2019 - organizácia nadnárodného stretnutia partnerov v Poprade. 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok