Zamestnanci Jazykovej školy v Poprade

Vedenie školy:Riaditeľka: PhDr. Marta Zelená (NEJ)
Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Renáta Lavková (ANJ)


Interní pedagogickí zamestnanci 2019/2020
Ing. Dagmar Dudašková (ANJ)
Mgr. Lenka Gráczová (ANJ)
Mgr. Ivana Kovalová (FRJ, ANJ)
Mgr. Tibor Liptaj (ANJ, ŠPJ)

Mgr. Kamila Olejárová (ANJ,ŠPJ)
Ing. Ingrid Pittnerová (NEJ)
Mgr. Radoslava Rákociová (ANJ)
Ing. Monika Rúrová (ANJ)Externí pedagogickí zamestnanci 2019/2020
Poprad, Mnoheľova 828:
Mgr. Zuzana Šimoňáková (ANJ)
Mgr. Juraj Šimko (ANJ)
Mgr. Renáta Starovičová (ANJ)
Mgr. Dagmar Mlynarčíková    (ANJ)                                                                      
RNDr. Alica Šoltýsová (ANJ)                                                                                  
Bc. Ľubomíra Hommonaiová (TAJ)                                                                          
PaedDr. Miriam Sterczová (RUJ)                                                           

Poprad, Ul. Letná:
Mgr. Miroslav Andráš (ANJ)
Ing. Gabriela Krížovská (ANJ)
Mgr. Štefánia Lešundáková(ANJ)


Kežmarok:
Ing. Božena Kulhomerová (ANJ)
PaedDr. Zuzana Zacherová (ANJ)
Aleksandar Čavič (ANJ)


Poprad - Sp. Sobota
Mgr. Kamila Brezová (ANJ)
Ing. Miroslava Beck (ANJ)

Interní nepedagogickí zamestnanci:
Hospodárka a účtovníčka: Renáta Pavličková
Mzdová, personálna a administratívna referentka : Ing. Valéria Hamráková
Vrátnička a informátorka: Marta Safanovičová

Externí nepedagogickí zamestnanci:

Technik: Ing. Ivan Baranovič
Údržbár: Michal Žonda
Upratovačky: Viera Waradzinová, Janka Bukovinová, Božena Kurucová

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok