Zmluvy

číslo zmluvy názov zmluvy popis predmetu zmluvy hodnota predmetu zmluvy dátum uzatvorenia zmluvy dátum zverejnenia zmluvy označenie nehnuteľnosti identifikácia účastníkov zmluvy dokument
01/2019 Zmluva o dielo pracovná zdravotná služba 390,00 € bez DPH (468,00 € s DPH) 19.6.2019 20.6.2019 - Jazyková škola, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad, IČO: 35515147,

Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,058 01 Poprad, IČO:36833118
Zmluva (pdf 7,6 MB)
2019-1-SK01-KA104-060040 Zmluva o poskytnutí grantu Projekt: Vzdelávanie dospelých v 21. storočí 15 755,00 € 26.6.2019 8.7.2019 - Jazyková škola, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad, IČO: 35515147,

SAAIC, Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 30778867
Zmluva Erasmus 2019
7/2019 Zmluva o nájme nebyt. priestorov nájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, PP 434,67 € 13.6.2019 4.9.2019 - Jazyková škola, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad, IČO: 35515147,

Spojená škola, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad
Zmluva o prenájme Letná PP
1/2019 Zmluva o podnájme nebyt. priestorov podnájom nebytových priestorov, Holetová akadémia KK 2836,00 € 2.9.2019 10.9.2019 - Jazyková škola, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad, IČO: 35515147,

Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok
Zmluva o prenájme HAOB Kežmarok
  Zmluva o nájme nebyt. priestorov nájom nebytových priestorov v ZŠ Grundschule KK 50,00 € s DPH 1.9.2019 11.9.2019 - Jazyková škola, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad, IČO: 35515147,

ZŠ Grundschule, Hradné nám. 38. 060 01 Kežmarok, IČO:36158976
Zmluva o prenájme ZŠ Hradná Kežmarok
6/19/20 Zmluva o nájme nebyt. priestorov nájom nebytových priestorov v ZŠ Poprad - Sp. Sobota 233,24 € s DPH 18.9.2019 25.9.2019 - Jazyková škola, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad, IČO: 35515147,

ZŠ s MŠ, Vagonárska ul. 1600/4, 058 01 Poprad - Sp. Sobota
Zmluva o prenájme ZŠ Spišská Sobota
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok