Faktúry

ID faktúry Popis plnenia Hodnota plnenia Dodávateľ D. doručenia faktúry ID zmluvy ID objednávky
001/2018 dfa za telefón 25,49 € s DPH AutoCont Bratislava, IČO:36396222 12.1.2018    
002/2018 dfa za RAP 964,51 € s DPH Asseco Bratislava, IČO:00602311 12.1.2018    
003/2018 dfa za ISPIN 387,14 € s DPH Asseco Bratislava, IČO:00602311 19.1.2018    
004/2018 dfa za služby 96,00 € s DPH PP Žilina, IČO:31592503 25.1.2018    
005/2018 dfa za stravu 216,05 € s DPH Spojená škola PP, IČO:42083788 29.1.2018    
006/2018 dfa za telefon 33,06 € s DPH Orange Bratislava, IČO:35697270 5.2.2018    
007/2018 dfa za ochranu majetku 30,00 € s DPH Gurniková Diana, Poprad, IČO:40326390 5.2.2018    
008/2018 dfa za nájom 227,55 € s DPH Hotelová akadémia Kežmarok, IČO:00162175 5.2.2018    
009/2018 dfa za ISPIN 131,45 € s DPH Slovak Telekom, IČO:35763469 7.2.2018    
010/2018 dfa za telefon 28,93 € s DPH Slovak Telekom, IČO:35763469 7.2.2018    
012/2018 dfa za publikáciu 29,50 € s DPH RVC Prešov, IČO:31954120 19.2.2018    
013/2018 dfa za stravu 195,75 € s DPH Spojená škola PP, IČO:42083788 22.2.2018    
014/2018 dfa za faktúru 33,12 € s DPH Orange Bratislava, IČO:35697270 5.3.2018    
015/2018 dfa za ochranu majetku 30,00 € s DPH Gurniková Diana, Poprad, IČO:40326390 5.3.2018    
016/2018 dfa za nájom 216,45 € s DPH Hotelová akadémia Kežmarok, IČO:00162175 5.3.2018    
017/2018 dfa za ISPIN 131,4505 € s DPH Slovak Telekom, IČO:35763469 8.3.2018    
018/2018 dfa za telefon 24,37 € s DPH Slovak Telekom, IČO:35763469 8.3.2018    
019/2018 dfa za telefon 18,05 € s DPH SWAN Bratislava, IČO:47258314 12.3.2018    
020/2018 dfa za stravu 223,30 € s DPH Spojená škola PP, IČO:42083788 27.3.2018    
021/2018 dfa za telefon 37,96 € s DPH Orange Bratislava, IČO:35697270 3.4.2018    
022/2018 dfa za energie 3878,03 € s DPH Spojená škola PP, IČO:42083788 3.4.2018    
023/2018 dfa za ochrana majetku 30,00 € s DPH Gurnikova Diana, Poprad, IČO:40326390 4.4.2018    
024/2018 dfa za nájom 238,65 € s DPH Hotelová Akadémia KK, IČO:00162175 9.4.2018    
025/2018 dfa za telefon 22,10 € s DPH Slovak Telekom, IČO:35763469 10.4.2018    
026/2018 dfa za ISPIN 131,45 € s DPH Slovak Telekom, IČO:35763469 10.4.2018    
027/2018 dfa za telefon 21,47 € s DPH SWAN Bratislava, IČO:47258314 10.4.2018    
028/2018 dfa za SPIN 387,14 € s DPH Asseco Solutions, Bratislava, IČO:00602311 13.4.2018    
029/2018 dfa za MAGMU 25,49 € s DPH AutoCont Bratislava, IČO:36396222 17.4.2018    
030/2018 dfa za služby 25,70 € s DPH osobnyudaj, s.r.o. Košice, IČO:50528041 23.4.2018    
031/2018 dfa za stravu 224,75 € s DPH Spojená škola PP, IČO:42083788 27.4.2018    
032/2018 dfa za služby 50,00 € s DPH Tatranská galéria Poprad, IČO:37781481 6.4.2018    
033/2018 dfa za MAGMU 193,28 € s DPH AutoCont Bratislava, IČO: 36396222 2.5.2018    
034/2018 dfa za telefon 33,00 € s DPH Orange Bratislava, IČO: 35697270 2.5.2018    
035/2018 dfa za služby 40,80 € s DPH osobnyudaj, s.r.o Košice, IČO:50528041 2.5.2018    
036/2018 df za ochranu najetku 30,00 € s DPH Durniková Diana, Poprad, IČO:40326390 3.5.2018    
037/2018 dfa za prenájom 238,65 € s DPH Hotelová akadémia Kežmarok, IČO:00162175 7.5.2018    
038/2018 dfa za ISPIN 131,45 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 9.5.2018    
039/2018 dfa za telefon 22,18 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 9.5.2018    
040/2018 dfa za telefon 14,27 € s DPH SWAN Bratislava, IČO:47258313 10.5.2018    
041/2018 dfa za stravu 250,85 € s DPH Spojená škola PP, IČO:42083788 30.5.2018    
042/2018 dfa za služby 40,80 € s DPH osobný údaj.sk, Košie, IČO:50528041 1.6.2018    
043/2018 dfa za ochrana majetku 30,00 € DPH Gurnikova Diana, Poprad, IČO:40326390 1.6.2018    
044/2018 dfa za telefon 33,00 e s DPH Orange Bratislava, IČO:35697270 5.6.2018    
045/2018 dfa za prenájom 266,40 € s DPH Hotelová akadémia Kežmarok, IČO:00162175 6.6.2018    
046/2018 dfa za telefon 21,88 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 6.6.2018    
047/2018 dfa za iSPIN 131,45 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 6.6.2018    
048/2018 dfa za telefon 43,36 € s DPH SWAN Bratislava, IČO:47258313 12.6.2018    
049/2018 dfa za služby 30,00 € s DPH CBC Slovakia, Bratislava, IČO:44773293 15.6.2018    
050/2018 dfa za tlačivá 210,38 € s DPH Ševt Bratislava, IČO:31331131 18.6.2018    
051/2018 dfa za stravu 239,25 € s DPH Spojená škola PP, IČO:42083788 27.6.2018    
052/2018 dfa za nájom 194,25 e s DPH Hotelová akadémia Kežmarok, IČO:00162175 28.6.2018    
053/2018 dfa za kanc.pPotreby 407,33 € s DPH FaxCopy PP, IČO:35729040 27.6.2018    
054/2018 dfa za služby 70,00 € s DPH Redakcia Poprad, IČO:00619515 1.7.2018    
055/2018 dfa za služby 40,80 € DPH Osobný údaj Košice, IČO:50528041 2.7.2018    
056/2018 dfa za telefon 33,060 s DPH Orange Bratislava, IČO:35697270 3.7.2018    
057/2018 dfa za služby 30,00 € s DPH Gurniková Diana, Poprad, IČO:40326390 4.7.2018    
058/2018 dfa za iSPIN 131,45 s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 9.7.2018    
059/2018 dfa za telefon 21,80 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 10.7.2018    
060/2018 dfa za telefon 29,03 € s DPH SWAN Bratislava, IČO:47258313 10.7.2018    
061/2018 dfa za SPIN 387,14 € s DPH Asseco Solutions, Bratislava, IČO:00602311 10.7.2018    
062/2018 dfa za služby 2465,00 € s DPH Sobolčík Jozef, Poprad, IČO:44622295 13.7.2018    
063/2018 dfa za služby 450,00 € s DPH Štancel Ján, Malý Slavkov, IČO:36163783 16.7.2018    
064/2018 dfa za služby 21,80 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 19.7.2018    
065/2018 dfa za služby 2365,15 € s DPH Interier Tatry Poprad, IČO:31678599 20.7.2018    
066/2018 dfa za materiál 44,23 € s DPH HAGARD:HAL, Poprad, IČO:50111990 22.7.2018    
067/2018 dfa za služby 1000,00 s DPH DA-MI group Žakovce, IČO:50739701 20.7.2018    
068/2018 dfa za služby 40,80 EUR s DPH Osobný údaj Košice, IČO:50528041 1.8.2018    
069/2018 dfa za MAGMU 25,49 EUR s DPH AutoCont Bratislava, IČO:36396222 2.8.2018    
070/2018 dfa za MAGMU 193,28 EUR s DPH AutoCont Bratislava, IČO:36396222 2.8.2018    
071/2018 dfa za telefon 33,06 EUR s DPH Orange Bratislava, IČO: 36997270 2.8.2018    
072/2018 dfa za kanc. potreby 53,58 EUR s DPH PAPYRUS Poprad, IČO:31678238 2.8.2018    
073/2018 dfa za služby 30,00 EUR s DPH Gurniková Diana, Poprad, IČO:40326390 6.8.2018    
074/2018 dfa za telefón 1,64 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 8.8.2018    
075/2018 dfa za telek. Služby 211,12 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 8.8.2018    
076/2018 dfa za telefón 7,38 € s DPH SWAN Bratislava, IČO:47258313 10.8.2018    
077/2018 dfa za telef. aparáty a služby 200,00 € s DPH Message Media,Košice IĆO:44907851 20.8.2018    
078/2018 dfa za tlačiarenské služby 17,51 € s DPH Slovenská pošta B. Bystrica, IČO:36631124 22.8.2018    
079/2018 dfa za kancel. Materiál 155,20 € s DPH Papyrus Poprad, IČO:31678238 28.8.2018    
080/2018 dfa za tel.aparát 50,00 € s DPH Message Media,Košice IĆO:44907851 03.09.2018    
081/2018 dfa za ochranu majetku 30,00 € s DPH Gurniková Diana, Poprad, IČO:40326390 03.09.2018    
082/2018 dfa za služby 40,80 € s DPH Osobný údaj Košice, IČO:50528041 03.09.2018    
083/2018 dfa za služby 33,00 € s DPH Orange Bratislava, IČO: 36997270 03.09.2018    
084/2018 dfa za kancel. materiál 147,28 € s DPH Papyrus Poprad, IČO:31678238 03.09.2018    
085/2018 opravená, nová 086/2018          
086/2018 dfa za internet. služby 14,28 € s DPH WebHouse Trnava, IČO: 36743852 04.09.2018    
087/2018 dfa za tel. služby - ISPIN 131,45 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 06.09.2018    
088/2018 dfa za tel.služby, tel. aparát 84,85 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 06.09.2018    
089/2018 dfa za služby 7,15 € s DPH SWAN Bratislava, IČO:47258313 07.09.2018    
090/2018 dfa za služby- dupl. 7,15 € s DPH SWAN Bratislava, IČO:47258313 19.09.2018    
091/2018 dfa za čistiace prostriedky 160,54 € s DPH Tatraglobal Poprad, IČO:36456756 21.09.2018    
092/2018 dfa za kancel. Potreby 37,86 € s DPH Papyrus Poprad, IČO:31678238 21.9.2018    
093/2018 opravovaná, nová 094/2018          
094/2018 došlá fa za stravu 239,44 € s DPH SPŠ Jedáleň, IČO: 00161802 28.9.2018    
095/2018 dfa za služby 40,80 € s DPH Osobný údaj, Košice IČO:50528041 2.10.2018    
096/2018 dfa za ochranu majetku 30,00 € s DPH Gurniková Diana, Poprad IČO: 40326390 3.10.2018    
097/2018 dfa za služby 33,30 € s DPH Orange Slovensko, Bratislava IČO:35697270 3.10.2018    
098/2018 dfa za služby 43,07 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 5.10.2018    
099/2018 dfa za služby 131,45 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 5.10.2018    
100/2018 dfa za nájom 233,10 € s DPH Hotelová akadémia Kežmarok, IČO:00162175 5.10.2018    
101/2018 dfa za výpočtovú techniku 939,18 € s DPH Alza .sk Bratislava., iČO:36562939 9.10.2018    
102/2018 dfa za všeob. materiál 344,41 € s DPH Web Retail Praha, IČO:28876431 9.10.2018    
103/2018 dfa za služby - ISPIN 387,14 € s DPH Asseco Solutions Bratislava, IČO:00602311 10.10.2018    
104/2018 dfa za služby 1,32€ s DPH SWAN Bratislava, IČO:47258313 10.10.2018    
105/2018 dfa za internetové služby 51,70 € s DPH WebHouse Trnava, iČO:36743852 22.10.2018    
106/2018 dfa za stravu 195,64 € s DPH SPŠ Jedáleň, IČO: 00161802 26.10.2018    
04/2018 SF dfa za stravu - SF 52,26 € s DPH SPŠ Jedáleň, IČO: 00161802 25.10.2018    
107/2018 dfa za všeob. materiál 287,06 € s DPH TOP OFFICE Matúškovo, IČO:36355160 29.10.2018    
108/2018 dfa za služby 40,80 € s DPH Osobný údaj, Košice IČO:50528041 5.11.2018    
109/2018 dfa za služby 33,00 € s DPH Orange Slovensko, Bratislava IČO:35697270 5.11.2018    
110/2018 dfa za školské tabule 712,58 € s DPH Školex Bratislava, IČO:31396763 5.11.2018    
111/2018 dfa za ochranu majetku 30,00 € s DPH Gurniková Diana, Poprad IČO: 40326390 7.11.2018    
112/2018 dfa za služby 28,18 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 7.11.2018    
113/2018 dfa za služby - ISPIN 131,45 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 7.11.2018    
114/2018 dfa za kancel. materiál 137,99 € s DPH Papyrus Poprad, IČO:31678238 9.11.2018    
115/2018 dfa za kancel. materiál-tonery 158,77 € s DPH FaxCopy Bratislava, IČO: 35729040 9.11.2018    
116/2018 dfa za nájom 305,25 € s DPH Hotelová akadémia Kežmarok, IČO:00162175 14.11.2018    
117/2018 dfa za Magmu 25,49 € s DPH Autocont Bratislava, IČO:36396222 16.11.2018    
118/2018 dfa za Magmu - inšt. modulu 215,10 € s DPH Autocont Bratislava, IČO:36396222 16.11.2018    
119/2018 dfa za Magmu 193,28 € s DPH Autocont Bratislava, IČO:36396222 16.11.2018    
120/2018 dfa za služby 19,86 € s DPH Swan Bratislava, IČO: 47258314 16.11.2018    
121/2018 dfa za všeob. materiál 107,70 € s DPH Centroglob Kežmarok, IČO: 36761249 16.11.2018    
122/2018 dfa za služby 458,12 € s DPH ESET Bratislava, IČO:31333532 19.11.2018    
123/2018 dfa za materiál a služby 1874,64 € s DPH Štancel Ján, M. Slavkov, IČO:36163783 20.11.2018    
124/2018 dfa za rekl.tabuľu - označ.školy 588,00 € s DPH Angelovič - Artatelier Poprad, IČO:30640946 26.11.2018    
125/2018 dfa za stravu 179,58 € s DPH SPŠ Jedáleň, IČO: 00161802 30.11.2018    
126/2018 dfa za služby 40,80 € s DPH Osobný údaj, Košice IČO:50528041 3.12.2018    
127/2018 dfa za služby 33,00 € s DPH Orange Slovensko, Bratislava IČO:35697270 3.12.2018    
128/2018 dfa za nájom 310,80 € s DPH Hotelová akadémia Kežmarok, IČO:00162175 4.12.2018    
129/2018 dfa za kancel. Materiál 112,20 € s DPH FaxCopy Bratislava, IČO: 35729040 4.12.2018    
130/2018 dfa za služby 15,50 € s DPH Swan Bratislava, IČO: 47258314 6.12.2018    
131/2018 dfa za čistiace prostriedky 107,81 € s DPH Tatraglobal Poprad, IČO:36456756 6.12.2018    
132/2018 dfa za tel. služby 131,45 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 6.12.2018    
133/2018 dfa za tel. služby 27,60 € s DPH elekom Bratislava, IČO:35763469 6.12.2018    
134/2018 dfa za ochranu majetku 60,00 € s DPH Tatrahasil Poprad, IČO:32877714 10.12.2018    
135/2018 dfa za nájom 227,55 € s DPH Hotelová akadémia Kežmarok, IČO:00162175 10.12.2018    
136/2018 dfa za kancel. materiál 269,05 € s DPH FaxCopy Bratislava, IČO: 35729040 12.12.2018    
137/2018 dfa za kancel. materiál 261,14 € s DPH Papyrus Poprad, IČO:31678238 12.12.2018    
138/2018 dfa za služby 100,00 € s DPH AiOtech Žilina, IČO:44712006 13.12.2018    
139/2018 dfa za montážne služby 150,00 € s DPH Kovoobrábanie a kovovýroba - Hanečák Poprad, IČO: 40599680 13.12.2018    
140/2018 dfa za knihy 145,55 € s DPH Knihkupectvo alter ego Kežmarok, IČO: 36462922 17.12.2018    
141/2018 dfa za služby - Magma 193,28 € s DPH Autocont Bratislava, IČO:36396222 17.12.2018    
142/2018 dfa za stravu 140,16 € s DPH SPŠ Jedáleň, IČO: 00161802 17.12.2018    
143/2018 dfa za služby 6,13 € s DPH SWAN BA, IČO:35515147 31.12.2018    
144/2018 dfa za telek. služby 33,00 € s DPH Orange Slovensko BA, IČO:35697270 31.12.2018    
145/2018 dfa za telek. služby 22,34 € s DPH Slovak Telekom BA, IČO:35763469 31.12.2018    
146/2018 dfa za telek. služby - ISPIN 131,45 € s DPH Slovak Telekom BA, IČO:35763469 31.12.2018    
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok