Ponuka kurzov od 1.9.2019

JAZYKOVÁ ŠKOLA (ŠTÁTNA) POPRAD, Ul Mnoheľova 828 v Poprade,
škola s oprávnením MŠVVaŠ vykonávať štátne jazykové skúšky

oznamuje všetkým novým záujemcom o vzdelávanie sa v cudzích jazykoch, že v novom školskom roku 2019/2020 otvára kurzy v týchto cudzích jazykoch:

anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, taliansky a slovenský pre cudzincov

Bližšie informácie o zápise a druhoch kurzov nájdete na týchto stránkach alebo na telefónnom čísle 052 78 977 01.

Zápis poslucháčov do kurzov pre školský rok 2019/2020

  • Poprad: 23.05. – 5. 06.2019, v čase 11.00 – 17.00


Riaditeľňa Jazykovej školy, Mnoheľova 828, Poprad
/aj pre elokované pracovisko na Letnej Ul./

  • Kežmarok: 13. 06. 2019, v čase 15.00 – 17.00


Vestibul Hotelovej akadémie, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok

Záujemcom odporúčame absolvovať zaraďovací test (okrem záujemcov o 1. ročník).

Bližšie informácie k priebehu zápisu nájdete na stránke Zápis.

Ceny kurzov nájdete na stránke Platby a Poplatky za štátne jazykové skúšky

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok