Zápis

Pri osobnej návšteve k  zápisu dostanú záujemcovia o štúdium

  • informácie o kurze,
  • vyplnia prihlášku do kurzu (je  potrebné vedieť rodné číslo) a
  • informácie  na zaplatenie školného a zápisného *

* Poplatok je potrebné zaplatiť v deň zápisu prevodom resp. poštovou poukážkou na účet školy. Zápis je úplný a platný, ak je vyplnená prihláška a zaplatené školné a zápisné na nový školský rok.

Pred zápisom na voľné miesta do 2. – 6. ročníka odporúčame si urobiť a vyhodnotiť zaraďovací test podľa našich pokynov na našej webovej stránke

UPOZORNENIE: ZÁPIS /T.J. VYPLNENIE  PRIHLÁŠKY A ZAPLATENIE POPLATKU / JE NEVYHNUTNÉ VYKONAŤ V ČASE STANOVENÝCH TERMÍNOV /MÁJ-JÚN/ Z DÔVODU ORGANIZÁCIE KURZOV PRE NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK.

Pri zápise je známy aj ROZVRH HODÍN OD SEPTEMBRA nového školského roku. Zapisuje sa na konkrétny kurz a čas. Preto je potrebné si premyslieť  svoje časové možnosti, aby na začiatku školského roka nedochádzalo k časovým kolíziám s inými aktivitami poslucháča. Prestupy nie sú v niektorých prípadoch možné alebo sú veľmi obmedzené.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok